Rasen har inte förändrats mycket under de senaste 100 åren utan ser fortfarande ut som den gjorde i början av 1900 talet